Laos Hakkında Bilinenler ve Az Bilinenler

 

 • Asya kıtasında bulunan Lao Halk Demokratik Cumhuriyeti 237.955 kilometre karelik yüzölçümüne sahiptir.
 • Nüfusu yaklaşık 7 milyondur
 • Başkenti Vientiane’dir ve 200 bin kişi yaşar.
 • Laos, Fransa’dan egemenliğini kazandıktan sonra 1953’te bağımsız bir devlet oldu.
 • Laos 5 ülkeyle kara sınırlarını paylaşıyor: Çin, Burma, Tayland, Vietnam, Kamboçya.
 • Kendi dillerinde “Bin Filin Ülkesi” anlamına gelir.
 • Denize kıyısı olmayan bu ülkede 2000 den fazla fil bulunuyor.
 • Güney Asya’nın en fakir ülkesi olan Laos dünyada geride kalmış birkaç komünist ülkeden birisi.
 • 1975 yılında monarşiyi devirerek kontrolü ele alan komünist güçler, 1990 yıllarına kadar ülkeyi dış dünyadan izole tutmayı başarmış.
 • Geçici reformalar yapılmasına rağmen halk çok fakir ve uluslararası dış yardımlara muhtaç durumda.
 • Çin ve Vietnam gibi diğer komünist devletler tarafından destekleniyor. Japonya da yardım yapan ülkeler arasında bulunuyor.
 • Japonya da yardım yapan ülkeler arasında bulunuyor.
 • 2005 yılından bu yana daha liberal politikalar izlemeye başlayan hükümet 2011 yılında ise borsayı açmış.
 • Ülke topraklarının dörtte üçünden fazlası dağlarla kaplı olan bu ülkede yerleşimler çoğunlukla ünlü Mekong Nehri ve şehir ile kasabaları birbirine bağlayan yarısı bozuk yollar etrafına kurulmuş.
 • Ülkenin çok büyük bir bölümü el değmemiş ormanlardan oluşuyor.
 • Toplam arazinin %5’de yapılan tarımla halkın %80’i geçimini sağlıyor.
 • Başta pirinç olmak üzere, sebze, meyve, pamuk ve baharat üretimi dışında “altın üçgen” olarak adlandırılan bölge eroin ve afyon yetiştirmesiyle de dünya literatürüne girmiş.
 • Fransa ulusunun amblemi olan Champs-Elysées Caddesi üzerindeki yer alan Paris’ Arc de Triomphe’ye benzeyen Patuxai (Zafer Anıtı), Budist süsleme sanatıyla yapılmış dört kapısı bulunan anıtın tavanında Vişnu, Brahma ve Indra tanrılarını tasvir eden etkileyici bir süsleme bulunuyor. II.Dünya Savaşından sonra Laos’un Fransa’dan bağımsızlığını alırken ölen askerlerine ithafen yapılmış.
 • Laos vizesini ise elçilikten almak gerekiyor. En kolay ve emin yol ise Tayland’ın Khon Kaen şehrinde bulunan Laos konsolosluğundan almak.
 • Çin Hindi Yarımadasına göç eden Laos halkının asıl vatanı, Çin’dir.
 • Laos’un, 14. asırdan önceki tarihi hakkında vesika yoktur. İlk Laos krallığı, 14. asır ortalarına doğru kurulmuştur. 1453 senesinde Fraya Fa Ngum, Lanxang (milyonlarca fil) krallığını kurdu. On altıncı asrın sonunda bu krallık, “İngiliz Milletler Topluluğu”nun bir üyesi (sömürgesi) oldu.
 • Ülkede patlak veren bir iç savaş neticesinde krallık, Kraliyet Devleti ve Şampasak Prensliği olmak üzere ikiye bölündü. On dokuzuncu yüzyıl başında Kraliyet devleti, Siyam’la birleşti. 1893 yılında imzalanan, Fransız-Siyam Antlaşması ile Siyam’la birlikte Laos da Fransa’nın bir sömürgesi haline geldi.
 • 1942 senesinde Japonlar, Mekong Nehri ve çevresini ele geçirdi. İkinci Dünya Harbi sonunda Japonya mağlub olunca, Mayıs 1946’da Laos, bağımsızlığını ilan etti. Fransa buna engel olmak istediyse de başarılı olamadı.
 • 1953 yılında Fransa ve ABD, 1962 senesi Temmuz ayında yapılan Cenevre Milletlerarası Konferansında ise bütün ülkeler Laos’un bağımsızlığını tanıdı. 1963 Nisanına doğru ülkede karışıklıklar başgösterdi. Uzun koalisyon hükumetleri sonunda, komünizm yanlısı Potent-Lao, 1975’te Laos Demokratik Halk Cumhuriyetini kurdu.
 • Doğuya doğru 2700 metre yüksekliğe ulaşan Anmamite Cordillerası (dağ silsilesi), kuzeydoğu hariç ülkenin Vietnam’la hududunu teşkil eder. Güneydeki sıra dağlar, takriben 1500 metrelik bir yüksekliğe erişir.
 • Güneyde Balovenler Yaylası ve Luang Prabang yakınında Jarlar Ovası gibi bazı yüksek yaylalar bulunur.
 • Mekong Nehri, ülkenin batı sınırının büyük bölümünü teşkil eder. Bütün Laos, kuzeydoğu uç kısmı hariç, Mekong Havzası boyunca uzanır. Bu nehir, Laos’un ulaşımında önemli bir yer tutar. Mekong Nehrine karışan kollar, Nam Thai ve Nam Hai nehirleridir.
 • Laos’un iklimi sıcak ve nemli olup, subtropikal ve tropikal iklim arasında değişir.
 • Mayıs ayından ekim ayına kadar muson yağmurları yağar.
 • Rüzgar, güneybatıdan estiği zaman, aylık yağış miktarı, 280-300 mm’dir.
 • Sıcaklığın en fazla olduğu aylar, nisan ve mayıstır. (32°C-38°C).
 • Sıcaklığın en düşük olduğu ocak ayında kuzeydeki dağlarda ısı -3°C’ye kadar düşer.
 • Laos, diğer tropikal iklim bölgesindeki ülkeler gibi ormanlarla kaplıdır. Ülkenin % 70’i ormanlıktır. Ormanlarda filler, leoparlar, kaplanlar, panterler, zehirli kertenkeleler, kobralar, timsahlar, çeşit çeşit kuşlar ve böcekler bulunur.
 • Budizm, Laos’un resmi dinidir.
 • Tarıma elverişli olan arazinin büyük bölümü pirinç tarlaları ile kaplıdır. Yaklaşık 50.000 tonun üzerinde pirinç üretilir. Üretilen pirinç üreticiler tarafından tüketildiğinden dolayı, şehirli halk için pirinç ithal edilmektedir. Pirinçten başka mısır, pamuk, kahve, tütün, kenevir, çeşitli baharat ve haşhaş üretimi yapılmaktadır. Yağ ihtiyacı köylerde hindistancevizinden sağlanmaktadır.
 • Laos’ta hayvancılık, gelişme imkanına sahip bir sektördür. Güneyde sistemli olarak büyükbaş hayvan yetiştirilir. Kümes hayvanları ve evcil fil de yetiştirilir. Dağlarda vahşi hayvan avcılığı yapılır.
 • Mekang Nehri kıyısında oturanların bir kısmı balıkçılık yapmaktadır.
 • Laos, bağımsızlığını ilan ettiğinden bu yana ticareti açık vermekte olan bir ülkedir. Dış ticaret münasebetleri çok sınırlıdır. Sadece komşu ülkelerle, Japonya ve ABD ile ticaret yapar. Kalay, pamuk, deri, kereste, kakule, aselbent sakızı, ağaç lakı ve gri kahve ihraç eder. İhracatının yarısını kalay teşkil eder.
 • Laos’ta hiç demiryolu yoktur. 7000 km’nin üzerinde olan karayollarının çoğu toprak olup, yağmurlu havalarda yolların çoğunda ulaşım mümkün olamamaktadır. Akarsu ulaşımı daha çok kullanılmaktadır. Büyük şehirlerde (Vientiane, Pakse, Luang, Prabang, Seno) bulunan havaalanları ile hava ulaşımı sağlanmaktadır.

Patuxai arch monument in Vientiane, the Capital of Laos.

laosbudizm3

laos4